קריפטולוקרים המגינים על עצמם

קריפטולוקרים המגינים על עצמם

מסך המתקבל בחלק מהקריפטולוקרים אם מנסים להסיר אותם באופן ידני או בעזרת אנטיוירוס

מסך המתקבל בחלק מהקריפטולוקרים אם מנסים להסיר אותם באופן ידני או בעזרת אנטיוירוס